Pekelharinghaven 18

In de zomer van 2018 is aan de zuidzijde van de Pekelharinghaven in Medemblik een archeologische begeleiding uitgevoerd op het perceel Pekelharinghaven 18. Tijdens het onderzoek kwamen onder andere resten van huizen uit...

Oosterdijk 1

Achtkante poldermolen aan de Oosterdijk 1 te Medemblik Recht tegenover het stoomgemaal in Medemblik is in april een achtkante poldermolen opgegraven. De opgraving vond plaats voorafgaand aan de bouw van nieuwe vakantiewoningen op...

Noordeinde 36

Begin 2017 is een grote stolpboerderij aan het Noordeinde in Lambertschaag afgebroken. Omdat het om een oud gebouw ging, vond voorafgaand aan de sloop een bouwhistorische opname plaats. Hierbij is onder meer het...

Zwaagdijk 196

Begin 2017 is de stolpboerderij op het perceel Zwaagdijk 196 afgebroken. Omdat het om een oude boerderij ging, is bouwhistorisch onderzoek gedaan. Waarschijnlijk is de stolpboerderij in de 17de eeuw gebouwd. Het ging...

Koningshof

In januari en februari van 2017 werd de Koningshof in de binnenstad van Medemblik geheel opengebroken om de riolering te vervangen. De werkzaamheden zijn gedurende drie weken archeologisch begeleid. De rioolsleuf vormde een...

Ooster-, Wester- en Pekelharinghaven

In het kader van baggerwerkzaamheden in de havens van Medemblik, is begin 2017 een archeologische begeleiding uitgevoerd. Tot de Gouden Eeuw was de Oude Haven, de veenstroom de Medemolaca, de rivier- en zeehaven...

DEK-terrein

Van 9 tot en met 12 augustus kreeg Archeologie West-Friesland de kans om onderzoek te doen naar een molen en de bijbehorende molengangen op de voormalige sportvelden van voetbalvereniging DEK (Door Eendracht Krachtig)....

Dorpsstraat 77

Op het perceel Dorpsstraat 77 in Abbekerk stond een kleine stolpboerderij. Deze is in 2016 gesloopt. Voorafgaand aan de sloop is een bouwhistorische opname uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat het een klassieke Westfriese...

Almersdorperweg fase 3

In navolging van het inventariserend onderzoek in 2013 en de eerste fase van de opgraving in 2014, werd in mei 2015 het veldwerk rond de nieuwe rotonde bij de N239 en de Almersdorperweg...

Oude Haven – Wijdesteeg

Op twee locaties in de binnenstad van Medemblik zijn sleuven gegraven voor de aanleg van nutsvoorzieningen. De eerste sleuf liep vanaf de Oude Haven via de Wijdesteeg naar de Oosterhaven. Direct aan de...

Oosteinderweg 3-7

Het perceel aan de Oostereinderweg waar de opgraving is uitgevoerd, lag van oudsher bij een kruispunt van verschillende wegen. De Raadhuisstraat leidde naar het dorpslint (de Kerkstraat en de Oude Gouw) van Wognum,...