Havenhoofd Medemblik

Tijdens de vernieuwing van het havenhoofd van de Zuiderzeestad Medemblik is in september 2014 een waterbouwkundige ontdekking gedaan. Bij het trekken van een rij oude palen van het noordelijk havenhoofd, bleken deze beslagen...

Bagijnhof 35-37

De straat het Bagijnhof is in 1592 aangelegd als onderdeel van een stedebouwkundige herinrichting van het zuidwestelijke deel van de stad Medemblik. Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 is...

Oostwouder Dorpsstraat 69

Op dit perceel langs het oude dorpslint van Oostwoud stonden twee grote stolpboerderijen achter elkaar. Beide monumentale stolpen zijn in april 2013 gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Voorafgaand aan de sloop is een...

Almersdorperweg fase 2

In navolging van het inventariserend onderzoek dat hier plaatsvond in 2013 werd in december 2014 de eerste fase van de opgraving langs de Almersdorperweg uitgevoerd. De opgraving vond plaats aan weerszijden van het...

Almersdorperweg fase 1

In september 2013 werd een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven en boringen uitgevoerd langs de Westfriese Omringdijk ter hoogte van de kruising tussen de Provinciale weg N239 en de Almersdorperweg, nabij Opperdoes. Ter hoogte...

Kerkstraat 11

Van 4 tot en met 7 juni 2012 is door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op perceel Kerkstraat 11 in Wognum. Het terrein ligt op het restant van een prehistorische geulrug en steekt...

Gedempt Achterom 45

Op het perceel Gedempt Achterom 45 in Medemblik is van 19 tot en met 28 maart 2012 door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd. De straatnaam Gedempt Achterom is in 1912 tot stand gekomen...

Achterom 14

Voorafgaand aan de uitbreiding van de HEMA aan de Nieuwstraat in Medemblik is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het perceel Achterom 14. Het Achterom is de naam van een straat langs een water...

Blokdijk – Burgemeester J. Zijpweg-Kooiland

In opdracht van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) is door Archeologie West-Friesland een archeologische begeleiding uitgevoerd binnen het plangebied Blokdijk (2011) en Burgemeester J. Zijpweg (2012) in de gemeente Drechterland, en het plangebied...