Hoofdstraat 23

In februari 2016 is een opgraving uitgevoerd op het perceel Hoofdstraat 23 in Bovenkarspel, vlakbij Het Postkantoor en winkelcentrum de Streekhof. In 2010 en 2012 zijn rondom deze plek al opgravingen uitgevoerd waarbij...

Zesstedenweg 10-12

In februari 2016 is door Archeologie West-Friesland in opdracht van de gemeente Stede Broec een opgraving uitgevoerd aan de Zesstedenweg 10-12 te Grootebroek. In zes dagen tijd werden zes werkputten aangelegd met een...

Zesstedenweg 13

In december 2015 werd een bescheiden archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Zesstedenweg 13 in Grootebroek. Direct tegen het historische lint aan werden de resten van een grote schoorsteenfundering en een aantal kleinere poeren...

Hoofdstraat 23-29

In mei 2012 werd een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Hoofdstraat 23-29 in Bovenkarspel. Dit terrein ligt op nog geen 100 m ten oosten van winkelcentrum Streekhof. Het onderzoek werd uitgevoerd door Archeologie...

Hoofdstraat 17-19

In december 2010 heeft Archeologie West-Friesland op het terrein van het toekomstige theater aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel een opgraving verricht. De locatie bevindt zich achter het monumentale oude postkantoor. Het archeologisch onderzoek...

Schaperstraat (fase 2)

In navolging van het inventariserend onderzoek uit 2012 werd in november en december 2015 een opgraving ten oosten van de Schaperstraat en ten zuiden van de Zesstedenweg nabij het winkelcentrum De Streekhof in...

Schaperstraat (fase 1)

In de periode tussen 22 mei en 6 juni 2012 werd door Archeologie West-Friesland een inventariserend veldonderzoek door middel proefsleuven en boringen uitgevoerd aan de Schaperstraat in Grootebroek, gemeente Stede Broec. Voor het...

Zesstedenweg 159

Op 7 en 8 september 2010 werd een archeologische begeleiding uitgevoerd door Archeologie West-Friesland op het achterterrein aan de Zesstedenweg 159 in Grootebroek. In 2012 werd dit onderzoek verder uitgewerkt. De verwachting was...