Gouw 7

De aanleg van een bouwput op het achtererf van het statige pand Gouw 7 in Hoorn is archeologisch begeleid. Historisch is bekend dat in de omgeving van dit plangebied in de 17de en...

Bangert 40

In september 2017 is opnieuw een deel van het kloosterterrein van Bethlehem (1475-1572) aan de Bangert in Blokker onderzocht. Op de belendende percelen hebben in de winter van 2005/2006 en in 2008 enkele...

Zesstedenweg 159

Op 7 en 8 september 2010 werd een archeologische begeleiding uitgevoerd door Archeologie West-Friesland op het achterterrein aan de Zesstedenweg 159 in Grootebroek. In 2012 werd dit onderzoek verder uitgewerkt. De verwachting was...

Lutkedijk

Van 7 tot en met 17 april 2015 werd in een hooiland ten noorden van de Lutkedijk bij Obdam een onderzoek gedaan naar een roomse schuilkerk. Het project werd uitgevoerd door een combinatie...

Bagijnhof 35-37

De straat het Bagijnhof is in 1592 aangelegd als onderdeel van een stedebouwkundige herinrichting van het zuidwestelijke deel van de stad Medemblik. Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 is...

Scharwoude 7

Naast de Hervormde kerk van Scharwoude staat de bijbehorende pastorie gebouwd rond 1900. Dit gebouw is in 2015 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw met hetzelfde uiterlijk als het oude...

Bethlehem

Het verdwenen klooster Bethlehem (1475-1572) aan de Bangert in Westerblokker spreekt tot de verbeelding. Het wordt genoemd in de diverse kronieken van de stad Hoorn, maar er staat geen steen meer van overeind....

Nieuwlicht

Bij het bouwrijp maken van het plangebied Blokweer werd bij het graven van een nieuwe sloot aardewerk uit de 15de en 16de eeuw gevonden, alsmede diverse bouwfragmenten. Hieronder bevond zich een zandstenen sluitsteen...

Oude Turfhaven – Weeshuistuin

Voorafgaand aan de bouw van enkele woningen werd in Hoorn op het terrein van het voormalige Protestants Weeshuis van 25 maart t/m 12 april 1996 een kleine opgraving verricht door de archeologische dienst...

Oosterkerk

Werkzaamheden aan de Oosterkerk in 1978 Bij werkzaamheden aan de fundamenten van de oostelijke buitenmuur van het schip van de Oosterkerk te Hoorn (tweede en derde travee vanaf de straatzijde) werden waarnemingen verricht....

Zuiderkerk

Voor de herinrichting van de Zuiderkerk in Enkhuizen moet in het noordtransept een nieuwe fundering worden gelegd. Daarvoor werden alle grafzerken tijdelijk verwijderd. Direct onder de hardsteen grafzerken bleek een omvangrijke hoeveelheid menselijke...