De Tuinen fase 2

Scholieren en archeologen zoeken naar middeleeuwse resten in Ursem Sander Gerritsen In november 2022 is in opdracht van de gemeente Koggenland een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de zuidoosthoek van het plangebied De Tuinen...

Dorpsstraat 259

Op 23 en 24 november 2015 is door Archeologie West-Friesland een archeologische opgraving uitgevoerd, gecombineerd met het uitgraven van de bouwput, op het perceel Dorpsstraat 259 in Zwaag. Aan de voorkant van het...

Dorpsstraat 316-318

In het kader van de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Bangert & Oosterpolder is door de gemeente Hoorn ter hoogte van de Dorpsstraat nrs. 316 en 318 in Zwaag een vaarduiker gerealiseerd. Tijdens de ontwikkeling zijn...

Koetebuurt-Wierstraat

Wonen of akkeren aan de Koetebuurt In de vroege ochtend van 2 maart 2018 heeft in het centrum van Oosterend op Texel een forse brand gewoed. Vier monumentale panden op de hoek van...

Westeinde 88-92

Kolonisten langs het lint: onderzoek naar een 12de-eeuwse huisterp aan het Westeinde te Enkhuizen   Archeologie West-Friesland heeft tijdens een opgraving aan het Westeinde 88-92 in mei 2018 een middeleeuwse huisterp gevonden. De...

Dorpsstraat 108 en 110

Het perceel Dorpsstraat 108-110 ligt centraal aan het dorpslint van Zwaag, even ten westen van de oude dorpskerk. In de muren van deze kerk is tufsteen verwerkt en in de kerk liggen enkele...

Streekweg 289-293

Van 20 februari tot en met 2 maart 2017 is door Archeologie West-Friesland (AWF) een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Streekweg 289-293 te Hoogkarspel, Gemeente Drechterland. De aanleiding voor het onderzoek vormde de...

Zesstedenweg 203

In april en juni 2016 werd in opdracht van de gemeente Stede Broec een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Zesstedenweg 203 in Grootebroek. Vooraf waren de verwachtingen erg hoog vooral voor resten uit...

Zesstedenweg 10-12

In februari 2016 is door Archeologie West-Friesland in opdracht van de gemeente Stede Broec een opgraving uitgevoerd aan de Zesstedenweg 10-12 te Grootebroek. In zes dagen tijd werden zes werkputten aangelegd met een...

Almersdorperweg fase 3

In navolging van het inventariserend onderzoek in 2013 en de eerste fase van de opgraving in 2014, werd in mei 2015 het veldwerk rond de nieuwe rotonde bij de N239 en de Almersdorperweg...

Beets 47

In augustus is voor het eerst een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het dorp Beets in de Gemeente Zeevang. Aanleiding was de sloop van een huis met de bijbehorende schuren en de nieuwbouw van...

Hoofdstraat 23-29

In mei 2012 werd een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Hoofdstraat 23-29 in Bovenkarspel. Dit terrein ligt op nog geen 100 m ten oosten van winkelcentrum Streekhof. Het onderzoek werd uitgevoerd door Archeologie...