Dorpsstraat 178

Op 8 en 9 april 2013 is een kleine opgraving uitgevoerd op perceel Dorpsstraat 178 in Zwaag. Op het terrein zijn sporen uit de 12de en 13de eeuw aangetroffen, namelijk kuilen, een greppel...

Westerblokker 74

Van 23 februari tot en met 3 maart 2011 is door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het perceel Westerblokker 74 in Blokker, gemeente Hoorn. Op dit terrein stond het Armenhuis van de...

Dorpsstraat 66

Van 26 september t/m 4 oktober 2005 is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het perceel Dorpsstraat 66 in Zwaag. Omdat tot nu toe archeologisch zeer weinig bekend is over de vroegste ontwikkeling van Zwaag,...

Schootsveld – Westeinde

In november 2014 werd door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het Schootsveld net ten westen van de bastions en de stadsgrachten van Enkhuizen. Voorafgaand aan dit onderzoek werd een verwachting opgesteld: de...

Westeinde 107

Op het terrein van zadenbedrijf Incotec aan het Westeinde in Enkhuizen, is vanwege de voorgenomen uitbreidingen een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan vond een klein aanvullend onderzoek plaats....