Westeinde 62

In de zomer van 2017 is door Archeologie West-Friesland een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd op het perceel Westeinde 62, gemeente Enkhuizen. Aanleiding voor het onderzoek was de vervanging van...

Cornelis Kuinweg 17

In september 2017 is door Archeologie West-Friesland een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het perceel Cornelis Kuinweg 17 in Andijk, gemeente Medemblik. Aanleiding voor het onderzoek was de uitbreiding van bestaande bedrijfsruimte en geplande...

Streekweg 289-293

Van 20 februari tot en met 2 maart 2017 is door Archeologie West-Friesland (AWF) een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Streekweg 289-293 te Hoogkarspel, Gemeente Drechterland. De aanleiding voor het onderzoek vormde de...

Rode Paard 1-3

In augustus en september 2016 is, voorafgaand aan de bouw van een supermarkt van ALDI, een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Rode Paard 1-3 te Enkhuizen. De verwachting voor archeologische resten uit...

Zesstedenweg 10-12

In februari 2016 is door Archeologie West-Friesland in opdracht van de gemeente Stede Broec een opgraving uitgevoerd aan de Zesstedenweg 10-12 te Grootebroek. In zes dagen tijd werden zes werkputten aangelegd met een...

Hoofdstraat 23-29

In mei 2012 werd een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Hoofdstraat 23-29 in Bovenkarspel. Dit terrein ligt op nog geen 100 m ten oosten van winkelcentrum Streekhof. Het onderzoek werd uitgevoerd door Archeologie...

Hoofdstraat 17-19

In december 2010 heeft Archeologie West-Friesland op het terrein van het toekomstige theater aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel een opgraving verricht. De locatie bevindt zich achter het monumentale oude postkantoor. Het archeologisch onderzoek...

Schaperstraat (fase 2)

In navolging van het inventariserend onderzoek uit 2012 werd in november en december 2015 een opgraving ten oosten van de Schaperstraat en ten zuiden van de Zesstedenweg nabij het winkelcentrum De Streekhof in...

Schaperstraat (fase 1)

In de periode tussen 22 mei en 6 juni 2012 werd door Archeologie West-Friesland een inventariserend veldonderzoek door middel proefsleuven en boringen uitgevoerd aan de Schaperstraat in Grootebroek, gemeente Stede Broec. Voor het...

Streekweg 269-275

In het kader van ontwikkelingen voor het project Centrumplan Hoogkarspel en de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Drechterland is eind maart en begin april door Archeologie West-Friesland een inventariserend onderzoek gedaan langs...

Blokdijk – Burgemeester J. Zijpweg-Kooiland

In opdracht van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) is door Archeologie West-Friesland een archeologische begeleiding uitgevoerd binnen het plangebied Blokdijk (2011) en Burgemeester J. Zijpweg (2012) in de gemeente Drechterland, en het plangebied...

Zuiderdracht

Vanaf maandag 28 maart tot en met woensdag 6 april 2011 werd door Archeologie West-Friesland een inventariserend onderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd aan de Zuiderdracht in Oosterblokker. Het plangebied ligt ten noordwesten van de...