Westerblokker 33-35

In augustus en oktober 2007 werd door Archeologie Hoorn een opgraving uitgevoerd aan de Westerblokker 33 en 35 te Westerblokker. De daar aanwezige bebouwing zou worden gesloopt en plaatsmaken voor een verbindingsweg tussen...

Schootsveld – Westeinde

In november 2014 werd door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het Schootsveld net ten westen van de bastions en de stadsgrachten van Enkhuizen. Voorafgaand aan dit onderzoek werd een verwachting opgesteld: de...

Westeinde 62

In oktober 2013 werd door Archeologie West-Friesland een aantal proefsleuven gegraven aan Westeinde 62 in Enkhuizen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van grote ontwikkelingen die in de nabije toekomst gaan plaatsvinden...