|

Stolpboerderijen zijn de piramides van West-Friesland. Niemand weet precies hoe oud deze zijn en waarom opeens dit boerderijtype zo populair werd. Tegenwoordig gebeurt veel onderzoek naar deze boerderijen. Onlangs werd in Oosterblokker, gemeente Drechterland, de tot nog toe oudste stolpboerdij van West-Friesland ontdekt. Oosterblokker 42 moet in 1592 zijn gebouwd en daarmee is de boerderij maar liefst 427 jaar oud. De eigenaren restaureren nu liefdevol deze boerderij zodat deze voor de toekomst bewaard blijft.

 

Familie Nannings voor hun stolp.

 

Terug naar Oosterblokker
De stolpboerderij Oosterblokker 42 (gemeente Drechterland) wordt op dit moment inpandig verbouwd door de familie Nannings. In dit kader werd een bezoek aan de boerderij gebracht door medewerkers van Archeologie West-Friesland, de intergemeentelijke organisatie voor archeologie in negen gemeenten in Noord-Holland. Zij zagen tot hun verrassing dat het houskelet van de stolp (het vierkant) van eikenhout was gemaakt. Uit eerder onderzoek is bekend dat eiken vierkanten van vóór 1600 dateren.

 

Jaarringonderzoek
Om de precieze ouderdom van het vierkant te achterhalen, is dendrochronologisch onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek wordt de kap van de boom gedateerd aan de hand van de jaarringen in het hout. Door dendrochronoloog Sjoerd van Daalen zijn houtmonsters genomen uit de eikenhouten balken. Dit is gedaan door middel van een holle boor, waarmee dunne boorkernen uit het hout worden gehaald. De uitkomst van dit onderzoek is dat het eikenhout allemaal in dezelfde periode is gekapt, namelijk in de herfst/winter van 1590 of de eerste maanden van 1591. Ervan uitgaande dat het transport en de verwerking van de balken ongeveer twee jaar in beslag nam, betekent dit dat de boerderij in Oosterblokker rond 1592 is gebouwd. Hoeveel stolpboerderijen met origineel eiken vierkant uit de 16de eeuw nog bestaan, is onbekend; misschien gaat het nog slecht om enkele tientallen exemplaren.

 

Houtmonsters worden geboord uit het vierkant.

 

Behoud en sloop van stolpen
In West-Friesland zijn eerder zeer oude stolpboerderijen ontdekt. In 2015 bleek een stolpboerderij in Schellinkhout rond 1565 te zijn gebouwd en in 2011 is onderzoek gedaan naar een stolp in Hoogkarspel die omstreeks 1560 dateert. De stolpen in Schellinkhout en Hoogkarspel zijn echter afgebroken en bestaan dus niet meer. Daarmee is de stolp Oosterblokker 42 op dit moment de oudst bekende stolp van West-Friesland!


Ook is een artikel in het Noordhollands Dagblad verschenen over de stolpboerderij aan Oosterblokker 42, en een artikel in de nieuwsbrief van de Boerderijenstichting Noord-Holland.

Lees hier het krantenbericht Lees hier het artikel uit de nieuwsbrief