Archeologie West-Friesland

Archeologie West-Friesland is de intergemeentelijke organisatie voor archeologie in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Archeologie West-Friesland is een kennissterke archeologische organisatie die zich uitsluitend op de archeologie van West-Friesland en omgeving richt. Het is een kennisbank voor de regionale archeologie. Deze kennis staat ten eerste ter beschikking voor de samenwerkende gemeenten, maar is ook beschikbaar voor architecten, ondernemers, ontwikkelaars, particulieren en zeker voor het Westfriese publiek. Archeologie West-Friesland beschikt over een volwaardig team van archeologen en technici die alle voorkomende taken naar behoren kunnen uitvoeren.


Waardekaarten en beleidskaarten

Archeologie West-Friesland beheert de Archeologische Waardenkaarten en Archeologische Beleidskaarten van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Aan een update van diverse kaarten wordt op dit moment hard gewerkt.


Adviseren gemeenten, projectontwikkelaars en particulieren

Archeologie West-Friesland heeft tot doel het ondersteunen en adviseren van de aangesloten gemeenten op het gebied van archeologie in de ruimste zin. De medewerkers brengen hun archeologische deskundigheid in bij bestemmingsplannen, bouwplannen, ontwikkelingsplannen, herinrichtingsplannen en andere plannen voor bodemingrepen. In het traject van Archeologische Monumentenzorg wordt zorgvuldig gekeken welke vorm van onderzoek nodig is bij een bepaalde bodemverstoring. Vaak is geen enkel onderzoek nodig, soms enig onderzoek en in ongeveer 2% van de bodemingrepen in West-Friesland is een werkelijk archeologisch onderzoek wenselijk.

De advies- en beheerstaken van Archeologie West-Friesland worden gefinancierd door de aangesloten gemeenten in West-Friesland op basis van een gemeenschappelijke regeling.
In het eventuele archeologische vervolgtraject speelt Archeologie West-Friesland een adviserende en begeleidende rol, onder meer door het opstellen van archeologische quickscans, archeologische Programma’s van Eisen en het toetsen van archeologische rapportages. Projectontwikkelaars, bouwers, particulieren en anderen kunnen tegen vergoeding gebruik maken van de adviesdiensten van Archeologie West-Friesland.

De grote Nederlandse gemeenten beschikken al vanaf de jaren ’50 over eigen archeologische diensten voor advies en onderzoek.


Meer over Archeologie West-Friesland

Team Archeologie
Vrijwilligerswerk
Stage
Educatie
Agenda
Links