Eén van de uitgangspunten van het archeologisch beleid in West-Friesland is de verbetering van de informatievoorziening over cultureel erfgoed. Het archeologisch onderzoek dient per slot van rekening voor het vergroten van de kennis over het gebied. Archeologie West-Friesland streeft ernaar zoveel mogelijk onderzoek en bijzondere vondsten middels lezingen en persberichten aan het publiek te presenteren.


Open Dagen

Een belangrijk doel van Archeologie West-Friesland is deze kennis te delen met de bewoners van West-Friesland. Wanneer een heel bijzondere locatie wordt onderzocht, is het streven om de opgraving toegankelijk te maken voor het publiek. In sommige gevallen gebeurt dit tijdens een Open Dag, waarbij ter plekke uitleg wordt gegeven over het onderzoek, de sporen, vondsten en de resultaten.


Dag van de Westfriese Archeologie / Nationale Archeologiedagen

Sinds 2011 organiseert Archeologie West-Friesland de Dag van de Westfriese Archeologie, die sinds 2015 opgaat in de Nationale Archeologiedagen. Op deze dag worden op een mooie locatie in West-Friesland de onderzoeken en vondsten van de afgelopen periode gepresenteerd. Hierbij worden ook collega’s die onderzoek in West-Friesland hebben uitgevoerd uitgenodigd om hun resultaten te presenteren. Ook worden vaak allerlei recente vondsten getoond en is er voor kinderen een leuke activiteit te doen.


Glop educatiepakket

Archeologie West-Friesland heeft samen met Monumentenzorg (samen vormen zij Team Erfgoed van de gemeente Hoorn) een erfgoed lespakket ontwikkeld voor primair onderwijs getiteld ‘Glop: een reis door de tijd’. Dit is het eerste erfgoed lespakket dat de gemeente structureel aanbiedt aan scholen, in samenwerking met het Westfries Museum en de Blauwe Schuit. Meer informatie over het educatiepakket is te vinden op deze pagina.


Basisscholen

Het is mogelijk om een gastles archeologie aan te vragen vanaf groep 5-6. Tijdens de les vertelt een archeoloog van Archeologie West-Friesland over archeologie in de regio en laat verschillende archeologische vondsten zien.
Soms wordt ook een klas van een nabijgelegen school uitgenodigd om langs te komen op een opgraving.


Kinderboekenweek

In het kader van de Kinderboekenweek werkt Archeologie West-Friesland met de Westfriese Bibliotheken samen om de Westfriese cultuur bij kinderen op school te brengen. Elk jaar is er tijdens de Kinderboekenweek een leuke activiteit te doen waarbij archeologie aansluit op het jaarlijkse thema.


Speeltuin Kadijken

Archeologie West-Friesland heeft in samenwerking met Scholtens BV, Bouwfonds, gemeente Enkhuizen, VOF Kadijken en Vereniging Oud Enkhuizen in de woonwijk Kadijken in Enkhuizen een archeologische speeltuin gerealiseerd. Tussen 2006 en 2009 werd tijdens het archeologisch onderzoek op deze locatie één van de best bewaarde prehistorische landschappen van Noordwest-Europa onderzocht. Op deze website is meer te lezen en te zien over de speeltuin.

 

De speeltuin in woonwijk Kadijken in Enkhuizen. Foto: André Russcher.