Westfries Archief

Het historische informatie-centrum voor West-Friesland. De collectie bevat archieven, beeld- en geluidsmateriaal en een grote bibliotheek.

Naar website
Logo Westfries Museum

Westfries Museum

Het museum van de Gouden Eeuw, gehuisvest in één van de mooiste monumenten van Hoorn, het in 1632 gebouwde Statencollege.

Naar website

Stichting Archeologie West-Friesland

STIAWF houdt zich bezig met activiteiten rondom archeologie en cultuurhistorie binnen de zeven aangesloten gemeenten.

Naar website

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

De vereniging van amateur archeologen van Nederland, afdeling 2: amateur archeologie West-Friesland.

Naar website

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water

De vereniging van amateur archeologen van Nederland, Regio Noord-West.

Naar website

Kaap Skil

Het maritiem museum in Oudeschild op het Noord-Hollandse waddeneiland Texel.

Naar website

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Het archeologisch depot van de Provincie Noord-Holland. Het gebouw heeft ook een publieksfunctie dat toegankelijk is voor recreatief bezoek.

Naar website

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De landelijke dienst die het rijksbeleid uitvoert voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed.

Naar website
Logo Van Daalen

Van Daalen Dendrochronologie

De specialist voor dendrochronologisch en houtanatomisch onderzoek.

Naar website

Westfries Genootschap

Een vereniging die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de cultuur en de historie van West-Friesland.

Naar website

Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum is een cultuurhistorisch museum in de Nederlandse stad Enkhuizen.

Naar website

Archeologie gemeente Alkmaar

Archeologische dienst van de gemeente Alkmaar (Alkmaar, Graft, De Rijp en Schermer).

Naar website

Bureau Archeologie Haarlem

Archeologische dienst van de gemeente Haarlem.

Naar website

Monumenten en Archeologie Amsterdam

Archeologische dienst van de gemeente Amsterdam.

Naar website

Westfriese Bibliotheken

Tijdens de jaarlijkse kinder-boekenweek werken wij samen met de Westfriese Bibliotheken om een leuke activiteit aan te bieden voor basisscholen.

Naar website

Convent van Gemeentelijke Archeologen

Het overlegorgaan van archeologen in Nederland die een betrekking hebben bij een gemeente.

Naar website

Nationale Archeologie dagen

De Nationale Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken de Nederlandse archeologie.

Naar website

Portable Antiquities of the Netherlands

PAN is een netwerk van universiteiten, (semi-)overheidsinstellingen, musea en De Nederlandsche Bank waar bodemvondsten van metaal worden gepubliceerd.

Naar website

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De regionale uitvoeringsdienst waar u terecht kunt met vragen over klimaat, afval, bodem, geluid, bouwen en veiligheid.

Naar website