Stage lopen bij Archeologie West-Friesland

Bij Archeologie West-Friesland kun je als student ervaring opdoen in de archeologie. Dat kunnen praktische zaken zijn zoals archeologisch veldwerk, vondstverwerking, maar ook conservering van vondstgroepen. Daarnaast kunnen materiaalstudies worden verricht of eigen onderwerpen worden aangedragen. Naast begeleiding vanuit jouw instelling word je altijd begeleid door een van de medewerkers van Archeologie West-Friesland.
Stages duren meestal enkele weken tot maanden. Bij een snuffelstage is de periode korter. Aanmelden voor een stage kan door een motivatiebrief en een CV te sturen naar Michiel Bartels.

 

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.