Vrijwillig medewerker Peter plakt een glazen fles.

Vrijwillig medewerker Peter plakt een glazen fles.

Vrijwillig medewerker Frank determineert een munt.

Vrijwillig medewerker Frank bezig met munten determineren.

Vrijwillig medewerkster Lies doet botanisch onderzoek.

Vrijwillig medewerkster Lies bezig met botanisch onderzoek.


De gemeentelijke archeologie kan niet zonder vrijwilligers. Archeologie West-Friesland werkt daarom al decennia met vrijwilligers. Zij vervullen taken die het archeologisch onderzoek ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld het onderzoek van leren voorwerpen, ecologisch materiaal of munten, het plakken van aardewerk en metaaldetectie. Daarnaast assisteren zij op de opgravingen en bij verkenningen. Dit gebeurt veelal binnen kantooruren. Het team van Archeologie West-Friesland begeleidt de vrijwilligers. Twee van onze vrijwilligers zijn voor hun lange en grote inzet koninklijk onderscheiden.

Overweegt u vrijwilliger te worden bij Archeologie West-Friesland?
U kunt zich dan aanmelden bij Michiel Bartels.


Amateurarcheologie

  • Archeologische Werkgemeenschap Nederland
    West-Friesland kent een lange archeologische traditie. Daarbinnen hebben amateurarcheologen een vaste plaats. De Archeologische Werkgemeenschap Nederland Afdeling 2 assisteert bij tal van projecten en ondersteunt de archeologische dienst. Dit gebeurt veelal buiten kantooruren.

Metaaldetectie

Detectoramateurs zijn vaak aangesloten bij de AWN. Zij kennen een goede traditie in het melden van vondsten. Niet- of anders georganiseerde detectoramateurs worden verzocht bij Archeologie West-Friesland hun (metaal-)vondsten te melden. Net zoals overige vondsten worden deze geadministreerd maar niet ingenomen. Het zoeken met de metaaldetector is in West-Friesland wettelijk toegestaan mits er buiten archeologische monumenten, archeologische opgravingen en de vrijgekomen grond hieruit wordt gezocht. Voor het zoeken met de detector moet altijd vooraf toestemming van de eigenaar van de grond worden verkregen en mag niet dieper dan 25 cm worden gezocht. Het verzoek is om goed en correct vast te leggen waar welke vondsten precies zijn gedaan.

De leden van verenigingen van detectoramateurs houden zich aan de gedragscode en melden hun vondsten.