Westfries Archief

Het historische informatie-centrum voor West-Friesland. De collectie bevat archieven, beeld- en geluidsmateriaal en een grote bibliotheek.

Westfries Museum

Het museum van de Gouden Eeuw, gehuisvest in één van de mooiste monumenten van Hoorn, het in 1632 gebouwde Statencollege.

Stichting Archeologie West-Friesland

STIAWF houdt zich bezig met activiteiten rondom archeologie en cultuurhistorie binnen de zeven aangesloten gemeenten.

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

De vereniging van amateur archeologen van Nederland, afdeling 2: amateur archeologie West-Friesland.

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water

De vereniging van amateur archeologen van Nederland, Regio Noord-West.

Kaap Skil

Het maritiem museum in Oudeschild op het Noord-Hollandse waddeneiland Texel.

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Het archeologisch depot van de Provincie Noord-Holland. Het gebouw heeft ook een publieksfunctie dat toegankelijk is voor recreatief bezoek.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De landelijke dienst die het rijksbeleid uitvoert voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed.

Westfries Genootschap

Een vereniging die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de cultuur en de historie van West-Friesland.

Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum is een cultuurhistorisch museum in de Nederlandse stad Enkhuizen.

Archeologie gemeente Alkmaar

Archeologische dienst van de gemeente Alkmaar (Alkmaar, Graft, De Rijp en Schermer).