Portable Antiquities of the Netherlands

PAN is een netwerk van universiteiten, (semi-)overheidsinstellingen, musea en De Nederlandsche Bank waar bodemvondsten van metaal worden gepubliceerd.

Kaap Skil

Het maritiem museum in Oudeschild op het Noord-Hollandse waddeneiland Texel.

Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum is een cultuurhistorisch museum in de Nederlandse stad Enkhuizen.

Westfriese Bibliotheken

Tijdens de jaarlijkse kinderboekenweek werken wij samen met de Westfriese Bibliotheken om een leuke activiteit aan te bieden voor basisscholen.

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water

De vereniging van amateur archeologen van Nederland, Regio Noord-West.

Nationale Archeologie dagen

De Nationale Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken de Nederlandse archeologie.

Convent van Gemeentelijke Archeologen

Het overlegorgaan van archeologen in Nederland die een betrekking hebben bij een gemeente.

Monumenten en Archeologie Amsterdam

Archeologische dienst van de gemeente Amsterdam.

Bureau Archeologie Haarlem

Archeologische dienst van de gemeente Haarlem.

Archeologie gemeente Alkmaar

Archeologische dienst van de gemeente Alkmaar (Alkmaar, Graft, De Rijp en Schermer).