|

De oudste stad van West-Friesland
De middeleeuwse handelsnederzetting in Medemblik onderzocht
Gemeente Medemblik

Tot enige tientallen jaren geleden dacht men dat het oude Medemblik grotendeels in de Zuiderzee was weggespoeld. Dit veranderde in 1967 toen bij een opgraving ten zuiden van de stad aan de Schuitevoerderslaan onverwacht vroegmiddeleeuwse vondsten tevoorschijn kwamen. Hierdoor kregen archeologen hoop dat ook in de binnenstad nog vroegmiddeleeuwse sporen aanwezig konden zijn. Tussen 1970 en 1993 voerden archeologen een reeks opgravingen in de binnenstad uit. Bij alle opgravingen ontdekte men middeleeuwse overblijfselen. Een groot deel van de informatie over het vroege Medemblik (675-1284) komt voort uit dit archeologisch onderzoek. Hieruit bleek dat het vroegmiddeleeuwse Medemolaca onder het huidige Medemblik ligt. In de afgelopen jaren zijn alle oude onderzoeken uit de kast gehaald en is een nieuw beeld van Medemblik in de vroegste periode ontstaan.

Download folder