|

Wouden, wadden en water
Het prehistorisch landschap van West-Friesland opnieuw onderzocht

Kijkend naar het huidige landschap, lijken veel plaatsnamen in West-Friesland eigenaardig. In de vele dorpen die namen hebben met -woud en –hout, is alleen grasland met sloten en dijken te zien. Toch lagen er ooit bij Aartswoud, Westwoud, Nibbixwoud, Midwoud en Berkhout kleine bossen en grote wouden. Hetzelfde geldt voor de ‘broeken’. Deze term duidt op veenmoerassen en broekbossen, grote en kleine: Hensbroek, Lutjebroek, Grootebroek. Ook moeten er zandruggen in het landschap zijn geweest zoals blijkt uit Zandwerven met zijn strandwal. Toen de middeleeuwse Westfriezen het natuurlijke landschap in trokken, troffen zij een ongerept landschap aan. De namen die zij hun woonplekken gaven, zijn het bewijs dat ver, ver daarvoor de omgeving er volledig anders uitzag. Door middel van archeologisch onderzoek kunnen wetenschappers duizenden jaren terugkijken en zo de ontwikkeling van dit dynamische landschap gedurende de prehistorie in kaart brengen.

Download folder