|

Een voorname wijk tussen Paktuinen en Nieuwe Haven
De opgraving van koopmanshuizen, pakhuizen en de gebouwen van de West-Indische Compagnie aan de Paktuinen in Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen

In de zomer van 2013 is een grootschalige opgraving uitgevoerd aan de Paktuinen in Enkhuizen. Hierbij zijn het kantoor en de pakhuizen van de West-Indische Compagnie onderzocht. Tevens zijn de resten van ongeveer vijftien woon- en pakhuizen opgegraven. Deze zijn tussen 1590 en 1610 aan de Nieuwe Haven en de Paktuinen gebouwd. De opgraving is van belang voor ons beeld van het wonen en werken in Enkhuizen in de Gouden Eeuw.

Download folder