|

Het Mariaconvent in Medemblik
Vondsten van een laat-middeleeuws klooster onder het Martinusgesticht aan het Bagijnhof
Gemeente Medemblik

In de zomer van 2014 zijn op de locatie van het gesloopte Martinusgesticht aan het Bagijnhof in Medemblik resten gevonden die afkomstig zijn van het laat-middeleeuwse Mariaconvent. Medemblik kende vanaf omstreeks 1400 tot 1572 twee vrouwenkloosters, even ten zuiden van de Bonifaciuskerk. In 1572 kwam een einde aan het openbare katholieke geloof ten gevolge van de inname van de stad door de geuzen. Medemblik kwam in handen van de aanhangers van Willem van Oranje en dat betekende dat alleen nog de Gereformeerde Kerk was toegestaan. Priesters en zusters ontvluchtten de stad en de kerken en kapellen werden ontdaan van katholieke symbolen. Tegenwoordig resteert daardoor van het katholieke leven van vóór 1572 vrijwel niets meer: geen enkel altaarstuk, heiligenbeeld of gebedenboek is uit deze stad overgeleverd. De vondsten aan het Bagijnhof geven ons een kijk op het verdwenen middeleeuwse religieuze leven.

Download folder