|

Wonen op een middeleeuwse dijkdoorbraak
Onderzoek naar de Klamdijk en de nederzetting Lutjeschardam

In de afgelopen jaren is met tussenpozen archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van het geplande nieuwe boezemgemaal bij Schardam in de dijk tussen Hoorn en Edam. De locatie ligt op 5 kilometer ten zuiden van Hoorn en even ten noorden van Schardam. Bij de geplande werkzaamheden zou dwars door de dijk worden gegraven, waarbij archeologische resten zouden verdwijnen. Aangenomen werd dat in de kern van het dijklichaam een middeleeuwse dijk uit de 12de of 13de eeuw aanwezig zou zijn. Tegen de verwachting in kwam een 15de-eeuwse reparatie van een dijkdoorbraak tevoorschijn. Op de herstelde dijk lagen de resten van een kleine nederzetting genaamd Lutjeschardam.

 

Download folder