|

Zoute inlaat in een zoete polder
Archeologisch onderzoek naar ‘De Spuiter’ door de Westfriese Omringdijk tussen Oosterleek en Venhuizen
Gemeente Drechterland

‘De Spuiter’ is de naam van een oude waterinlaat door de Westfriese Omringdijk. Het vormde een van de weinige plekken in de dijk waar zeewater gecontroleerd de polder in kon lopen, om zo het peil in de sloten op niveau te houden. In juli 2011 bestond de mogelijkheid om het waterbouwkundige werk archeologisch te onderzoeken. De inlaat bleek een lange, smalle tunnel te zijn, geheel gemetseld uit kleine gele bakstenen. Aan zowel de zeezijde en landzijde zat een houten schuif. De inlaat was gebouwd in de periode 1659-1661. Deze werd tot 1932, het moment van het afdammen van de Zuiderzee door de Afsluitdijk, vele malen gebruikt voor het spuien van zout water in de Drieban van Venhuizen, Oosterleek en Hem. In werkelijkheid ging De Spuiter pas in de zomer van 2011 uit bedrijf. Hierna startte de bouw van een nieuwe moderne inlaat. Het risico van het bouwen van een inlaat door een zeewerende dijk moet voor de Westfriezen hebben opgewogen tegen de grote problemen die ontstonden bij laag water in de polders.

Download artikel