|

‘Yes, we have found your ship’
Over de ontdekking en de geschiedenis van een Medemblikker oorlogsschip in Finse wateren
Gemeente Medemblik

In maart 2016 werd een bijzondere archeologische ontdekking wereldkundig gemaakt. Op de bodem van de Finse Golf ligt een zeer gaaf oorlogsschip uit het begin van de 18de eeuw. De houten constructie van de romp is grotendeels in tact, zelfs de kanonnen staan nog op het bovendek. Het schip is geïdentificeerd als het in Medemblik gebouwde fregat Huis te Warmelo van de West-Friese admiraliteit. De bekendmaking in maart was het startsein voor nieuw onderzoek op de zeebodem en in archieven. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek was een goede en systematische documentatie van het schip. Daarnaast wilde iedereen graag een antwoord op de vraag: ‘is het echt ons schip’?

Aan de basis van de ontdekking ligt een 18de-eeuwse zeekaart van het Oostzeegebied in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. Op deze kaart staat de tekst ‘Hier is het Noord Hollands Oorlog schip op gebleven 1715’. De locatie van de tekst ligt midden in de Finse Golf, ten zuiden van de Finse stad Porvoo en ten westen van het Russische eiland Gogland. Het enige oorlogsschip dat voor deze aanwijzing in aanmerking komt, is het Huis te Warmelo dat op 25 augustus 1715 in Finse wateren verongelukte. Eind 2015, drie eeuwen na de ondergang van het Huis te Warmelo, werden de kaart en enkele specificaties van het schip met maritiem archeologen in Estland en Finland gedeeld. En dat leverde een verrassend snelle reactie op: ‘Yes, we have found your ship’!

Download folder