|

Hoeksteen van de dijk
Archeologisch proefonderzoek naar de bewoning en versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam
Archeologie van de Markermeerdijken 1
Gemeente Edam-Volendam
 
De Alliantie Markermeerdijken gaat de komende jaren 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterken. Deze dijk is een provinciaal monument. Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden daarom diverse onderzoeken aan dit monument uitgevoerd. In de nazomer van 2018 heeft Archeologie West-Friesland op enkele locaties langs de dijk rond de dorpen Schardam, Etersheim en Warder, archeologisch vooronderzoek gedaan. Hierbij werden delen van nederzettingen aangetroffen en konden stukken dijk in detail worden bekeken. Daarnaast zijn de keien van de historische steenglooiing van de dijk nauwkeurig bestudeerd. Het bleek dat hier een nog niet eerder waargenomen geologische wereld open ging.

 

Download folder