|

Leerlooiers, leertouwers en schoenmakers
Leerlooierijen aan de Westerdijk en het Nieuwe Noord in Hoorn
Gemeente Hoorn

Aan de Westerdijk in Hoorn is in 2019 een rij huizen gesloopt om plaats te maken voor een groot appartementencomplex. De nieuwbouw bestaat uit vijf individuele bouwblokken met verschillende gevels, die aansluiten bij de historische bebouwing van de stad. Archeologisch en historisch onderzoek maakt duidelijk dat de nieuwe bebouwing aan de Westerdijk in een lange geschiedenis staat van molens, dijkhuizen, stallen, koetshuizen en arbeiderswoningen. De opgraving voorafgaand aan de aanleg van de bouwput heeft een bijzonder stuk geschiedenis van de stad blootgelegd. Op het terrein was in de late 16de eeuw een leerlooierij gevestigd, waarvan gebouwen, werkplaats, kalkput en afvalkuilen zijn teruggevonden. Groot toeval is dat in hetzelfde jaar 2019 nog een leerlooierij uit dezelfde periode is opgegraven aan het Nieuwe Noord.

 

Download folder