|

Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout
Archeologie en geschiedenis van een 17de-eeuwse stolpboerderij
Gemeente Drechterland

Het uitzicht richting het water vanaf de Zuiderdijk, de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen, is nergens hetzelfde. Op de ene plek klotst het water tegen de voet van de dijk en op de andere plek kijkt men uit over weiden met koeien. Bij Schellinkhout liggen voor de dijk graslanden, een recreatiestrand en parkeerplaatsen. Met mooi weer is het Markermeer een kalme watervlakte met zeilboten. Van waterrecreatie was in het verleden geen sprake. De Zuiderdijk beschermde de dorpen tegen de Zuiderzee. Met dat in gedachten verandert het uitzicht: de dijk is het resultaat van eeuwenlange pijn en moeite om weerstand tegen het zeewater te bieden en de groene weide, ‘het voorland’ beschermde de dijk tegen de golfslag. Het lijkt ondenkbaar dat vroeger in het land voor de dijk mensen hebben gewoond. Toch is dit bij Schellinkhout het geval. Hier hebben buitendijks enkele huizen en zelfs een stolpboerderij gestaan. In 2011 kwamen de sporen van deze bebouwing tevoorschijn bij het werk aan de dijk. Een bijzonder stukje geschiedenis van de dijk kon hierdoor archeologisch worden onderzocht.

Download folder