|

De Oude Buyshaven in Enkhuizen
Onderzoek naar een vissershaven uit de Gouden Eeuw
Gemeente Enkhuizen

Enkhuizen was in de 17de eeuw een van de belangrijkste steden van Holland. De stad bruiste van de bedrijvigheid: ontelbare ambachtslieden waren aan het werk, op de markten werd druk gehandeld en de havens lagen vol met handels- en vissersschepen. De belangrijkste pijler onder de economie van de stad was de haringvangst op de Noordzee. De vissers vingen met speciale vissersschepen, de haringbuizen, op grote schaal haring en verwerkten deze aan boord. De helft van de Hollandse haringvloot, ruim 300 haringbuizen, behoorde in deze tijd tot Enkhuizen. De schepen moesten bij thuiskomst in de Zuiderzeestad allemaal een ligplaats hebben en de stad telde dan ook maar liefst negen havens. Nog slechts vier van deze havens bestaan tegenwoordig. Van een van de verdwenen havens is in 2020 een gedeelte archeologisch onderzocht.

 

Download folder