|

Vierduizend jaar verleden onder Bovenkarspels oude Postkantoor
Gemeente Stede Broec

Door alle veranderingen in Bovenkarspel is soms moeilijk te zien dat het oeroude wortels kent. In de Nederlandse archeologie is de naam ‘Bovenkarspel’ synoniem aan een van de meest sprekende periodes uit de prehistorie; de Bronstijd tussen 2.000 en 800 v. Chr. Voornamelijk in West-Friesland zijn veel goed bewaarde resten van nederzettingen overgebleven. Daarna werd het een veengebied. In de Middeleeuwen werd het enorme veenmoeras van West-Friesland ontgonnen en ingericht als woon- en landbouwgrond. De Gouden Eeuw was een voorspoedige tijd, men dreef handel en bevoer de wereldzeeën In de 18de-19de eeuw was het een welvarende boerengemeenschap. Dat onder het Oude Postkantoor aan de Hoofdstraat van Bovenkarspel in de winter van 2010-2011 overblijfselen uit al deze periodes tevoorschijn zouden komen, was dan ook verassend. Het gaf een bruikbaar inzicht in de levenswijze van 4000 jaar Bovenkarspel.

Download folder