|

West-Friesland, de Randstad van de Bronstijd
Archeologisch onderzoek naar nederzettingen uit de Bronstijd ten noorden van Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen

Vanaf 2006 houden archeologen de bouwwerkzaamheden in het noorden van Enkhuizen, in de nieuwbouwwijk Kadijken, nauwlettend in de gaten. Op de plek waar nu een woonwijk verrijst, woonden al in de Bronstijd veel mensen. Tijdens enkele grote opgravingen zijn overblijfselen boerderijen, sloten en waterputten uit deze tijd gevonden. Al deze structuren vormen samen met de overige vondsten een goed beeld van een de boerengemeenschap die hier ongeveer 3.500 jaar geleden leefde.

Download folder