|

Graven naar Friese vorsten
Archeologisch onderzoek in de historische kern van Den Burg
Gemeente Texel

Tussen eind september en begin november 2017 is een grootschalige opgraving uitgevoerd langs de Groeneplaats in het historische centrum van Den Burg op Texel. De directe aanleiding was het plan van de gemeente om dit deel van het centrum opnieuw te ontwikkelen. Het gemeentehuis uit 1967 werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw met winkels, horeca en woningen. Het plangebied viel voor een groot deel binnen een archeologisch rijksmonument, waarbinnen de dichtgegooide grachten van een middeleeuwse ringwalburg aanwezig zijn. Naast deze overblijfselen werden tamelijk onverwachts ook veel resten gevonden uit de tijd dat hier het Agnietenklooster lag.

 

Download folder