|

Waken aan woelig water
Archeologisch onderzoek naar de historische zeedijk van Texel nabij fort De Schans
Gemeente Texel

Het gebeurt maar zelden dat archeologen door een functionerende zeedijk heen mogen graven. Deze uitzonderlijke kans deed zich in 2017 op Texel voor. De afgelopen jaren is op het eiland vanwege de te verwachten stijging van de zeespiegel de Waddenzeedijk versterkt. Op sommige plekken moest dwars door de dijk worden gegraven om een gemaal aan te leggen zoals ten zuiden van het dorp Oudeschild. Het uitstroomgemaal is nodig om de polders aan de voet van de Hoge Berg droog te houden. Bij de doorgraving werd de historische dijk aangetroffen, maar ook resten van een nederzetting uit de IJzertijd. In de dijk waren ook overblijfselen van een 17de-eeuwse baksteen wachttoren, onderdeel van fort de Schans aanwezig. Het uitgevoerde archeologische onderzoek schetst het beeld van verlies van land in de prehistorie, het terugwinnen van land op de zee door dijkbouw in de late middeleeuwen en de beveiliging van de scheepvaart op de rede van Texel in de Gouden Eeuw.

 

Download folder