|

Een middeleeuwse dorpsterp aan de kwelder
Opgravingen aan de Koetebuurt in Oosterend op Texel
Gemeente Texel

In de vroege ochtend van 2 maart 2018 woedde in het Texelse dorp Oosterend een forse brand. Vier monumentale panden op de hoek van de Koetebuurt en Wierstraat raakten onherstelbaar beschadigd en moesten worden gesloopt. Voorafgaand aan de herbouw werd in 2019 een archeologische opgraving uitgevoerd. Het was de eerste keer dat binnen de historische kern van Oosterend onderzoek plaatsvond.
Over de vroege geschiedenis van het middeleeuwse Oosterend is relatief weinig bekend. De ontstaansgeschiedenis van het dorp was in nevelen gehuld. De uit steen opgemetselde Maartenskerk, die ten noordwesten van de opgraving ligt, dateert in ieder geval uit de 10de of 11de eeuw. Het is echter onbekend hoever het dorp zich in deze periode al uitstrekte. Archeologen namen aan dat het middeleeuwse Oosterend bestond uit meerdere ‘buurten’ ontstaan op natuurlijke hoogten in het landschap. Deze werden later opgehoogd en uitgebreid en groeiden vervolgens samen tot de huidige dorpskern.

Download folder