|

Toeristen in De Tuunen
Historisch afval van Hotel Texel in een nieuwbouwwijk van Den Burg
Gemeente Texel

In juni 2018 begon de gemeente Texel aan het bouwrijp maken voor nieuwbouwwijk De Tuunen aan de oostkant van Den Burg. Voorafgaand vond een systematisch archeologisch onderzoek plaats, wat amper iets opleverde. Kort na het begin van de werkzaamheden vonden de bouwers een gedempte sloot met een grote hoeveelheid oud afval. Dit was de aanleiding voor een onderzoek door Archeologie West-Friesland samen met een groep Texelse vrijwilligers. Hierbij verzamelden zij zoveel mogelijk vondsten. Het meest opvallend waren diverse serviesstukken verbonden met Hotel Texel, de voorganger van het huidige Hotel de Lindeboom op de Groenplaats in Den Burg. In samenhang met de andere vondsten vertelden deze objecten ons veel over het leven op Texel en de opkomst van het toerisme op het eiland meer dan een eeuw geleden.
Cover: Duizenden scherven komen uit de gedempte sloot tevoorschijn. Daartussen het hotelporselein van Hotel Texel. Fin de si├Ęcle op Texel Eeuwenlang was Texel een belangrijk knooppunt voor het grootschalige handelsverkeer over zee uit alle windstreken. In de 19de eeuw nam de rol van Texel als spil in de internationale scheepsvaart sterk af door de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal in 1824 en het Noordzeekanaal in 1876. Na de Napoleontische oorlogen werden visserij en veeteelt de
belangrijkste bron van inkomsten voor de Texelaars. Eind 19de eeuw kwam een nieuwe bedrijfstak op gang: de toeristensector. In navolging van de succesvolle
badplaatsen langs de Hollandse Noordzeekust zoals Scheveningen, waar chique hotels verrezen, begonnen ook de Waddeneilanden zich te profileren als kuur- en ontspanningsoorden voor de welvarende bovenklasse. Terschelling nam daarin het voortouw met de bouw van een badhotel in 1880, Schiermonnikoog volgde in 1887. In Den Burg was al in 1884 de stadsherberg 2 Texelse vrijwilligers.

Download folder