|

De bedevaart naar St. Gummarus in Lier
Christiaan Schrickx

In: Steevast 2012, jaaruitgave van Vereniging Oud Enkhuizen.

Download artikel