|

De archeologische kroniek van Noord-Holland 2021
Alle archeologische ontdekkingen in de provincie Noord-Holland worden jaarlijks verzameld in de archeologische kroniek. De kroniek is een uitgave van de Provincie Noord-Holland en wordt samengesteld met bijdragen van zowel amateurs als professionals. Archeologie West-Friesland draagt hier jaarlijks aan bij.

Hieronder is de kroniek van het jaar 2021 te downloaden. Alle kronieken kunt u ook via de website van de provincie downloaden. Het is ook mogelijk via het provinciaal depot een gedrukt exemplaar te bestellen.

Download kroniek