|

De Slag op de Zuiderzee

Arnout van Cruyningen, Peter Sigmond, Christiaan Schrickx, John Brozius, Jan de Bruin, Ton van der Horst, Wouter Waldus, Seger van den Brenk, Lars Boon en Michiel Bartels

Het was oorlog in Nederland, Filips II eiste in zijn rijk gehoorzaamheid en gaf geen ruimte voor een nieuwe koers. Macht, geloofsvrijheid en handelsbelangen botsten. Twee strijdmachten, de opstandelingen in het Noorderkwartier en de troepen van de regering van Alva, stonden tegenover elkaar, te land, maar ook ter zee. De rebellie van de geuzen wankelde maar toch sloten steeds meer Hollandse steden, behalve Amsterdam, zich bij de Opstand aan. Alva en zijn stadhouder Bossu grepen nietsontziend in. De bevolking van Naarden werd uitgemoord. Haarlem viel na een beleg van vele maanden ten koste van duizenden slachtoffers. Nu moest ook met het Noorderkwartier worden afgerekend. Alkmaar kwam onder vuur en een kolossaal gevecht om de macht op de Zuiderzee was aanstaande. De beslissende slag begon op 11 oktober 1573 en werd voor de kust van Hoorn met meer dan 50 grote schepen uitgevochten. De vloot van de geuzen won. Het was niet minder dan een vernedering voor de regering. De machtsverhoudingen in Holland waren veranderd. Alle bekende en nog niet eerder gepubliceerde bronnen over de Slag op de Zuiderzee zijn verzameld. Dit boek is het relaas van een machthebber die zijn tegenstander,

Alle bekende en nog niet eerder gepubliceerde bronnen over de Slag op de Zuiderzee zijn verzameld. Dit boek is het relaas van een machthebber die zijn tegenstander, de bevolking van Hollands Noorderkwartier, ernstig onderschatte. De Slag wordt historisch, militair, kunsthistorisch, archeologisch en bouwhistorisch belicht en geïllustreerd met prachtig beeldmateriaal. Zo komt De Slag heel dichtbij.

Het boek is verkrijgbaar voor €29,95. U kunt het boek bestellen via Uitgeverij Noord-Holland. ISBN nummer 978-94-92335-47-0.

 

Boek De Slag op de Zuiderzee

De Slag op de Zuiderzee