|

Het turbulente leven van een Enkhuizer echtpaar in de Gouden Eeuw

Dieuwertje Duijn, Christiaan Schrickx, Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg & Michiel Bartels

Enkhuizen is in de zeventiende eeuw een bloeiende stad. In de haven liggen talrijke koopvaardijschepen, die goederen uit verre landen aan wal brengen. In de stad zijn scheepswerven, touwslagerijen, kuiperijen en smederijen. Er wonen en werken meer dan 20.000 mensen.

Een van de inwoners is dokter Zacheus de Jager. Hij is getrouwd met Margaretha, een dochter uit de rijke familie Van Beresteyn. Het huwelijk loopt echter in 1649 uit op een grote ruzie, die in die tijd het gesprek van de dag moet zijn geweest. Margaretha verlaat haar man en neemt al haar spullen mee.

Bij een opgraving aan de Torenstraat in Enkhuizen is een afvalput gevonden vol met voorwerpen die van het echtpaar zijn geweest, waaronder glaswerk uit de dokterspraktijk, bier- en wijnglazen en duur porselein. Dankzij deze vondst en de aanwezige archiefstukken krijgen we een bijzondere inkijk in het bewogen leven van Zacheus en Margaretha. Dit historische verhaal laat zich lezen als een roman.

Het boek is verkrijgbaar voor €10. U kunt het boek bestellen door een email te sturen naar archeologie@hoorn.nl. ISBN nummer 978-94-6022-4959.

 

Een huwelijk aan diggelen