|

Een middeleeuwse huisterp aan het dorpslint van Westerblokker
Archeologisch onderzoek op de percelen Westerblokker 33 en 35 in Blokker
Gemeente Hoorn

Download rapport