|

Het buitenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker
Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse klooster Bethlehem (1475-1573) in het buitengebied van Hoorn
Deel 2: Het vondstmateriaal
Gemeente Hoorn

Download rapport