|

Een nieuwe wijk uit de Gouden Eeuw
De opgraving van woonhuizen, pakhuizen en het kantoor van de WIC tussen Paktuinen en Nieuwe Haven
Dieuwertje Duijn en Christiaan Schrickx

In: Steevast 2015, jaaruitgave van Vereniging Oud Enkhuizen.

Download artikel