|

Siervuurklokken in Enkhuizen en West-Friesland
Een spiegel van de samenleving in de Gouden Eeuw?
Michiel Bartels

In: Steevast 2012, jaaruitgave van Vereniging Oud Enkhuizen.

Download artikel