|

De stenen in de Markermeerdijk
Inventarisatie en herkomst van gesteentesoorten in de dijktaluds van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam
Gemeente Edam-Volendam

Download rapport