|

Rijk en arm op het Grote Oost en in de Schoolsteeg
Een archeologische begeleiding in en rond de panden Grote Oost 47 en Schoolsteeg 1 en 3
Gemeente Hoorn

Download rapport