|

Een leerlooierij op de Westerdijk
Archeologisch onderzoek op de percelen Westerdijk 137-149 en Geldersesteeg 2-4 in Hoorn

Download rapport Download bijlagen