|

Tussen de Kleine Havensteeg en de Halvemaansteeg
Archeologisch onderzoek op het perceel Kleine Havensteeg 7-9 in Hoorn
Gemeente Hoorn

Download rapport