|

Van pottenbakkerij tot steenhouwerij
Archeologisch onderzoek op de percelen Westerdijk 11-17 in Hoorn
Gemeente Hoorn

Download rapport