|

Kringgreppels rond De Leeuwenhalm
Archeologisch onderzoek naar resten uit de Bronstijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd op het terrein van het oude Postkantoor (Hoofdstraat 17-19 en 23-29) in Bovenkarspel
Gemeente Stede Broec

Download rapport