|

Een 16de-eeuwse muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort
Archeologische begeleiding van de vervanging van de kademuur van het Stenen Hoofd in Hoorn
Gemeente Hoorn

Download rapport