|

Een woonperceel binnen de stadsuitbreiding
Archeologisch onderzoek op het perceel Molenweg 69a in Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen

Download rapport