|

Een zestiende-eeuwse verdedigingsmuur in de Zuiderdijk
Dieuwertje Duijn

In: Steevast 2013, jaaruitgave van Vereniging Oud Enkhuizen.

Download artikel